5 lutego 2020

Pożyczka na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy

Pożyczka na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy
Masz pomysł na biznes i chciałbyś otworzyć działalność gospodarczą? Stworzyłeś już szczegółowy biznesplan, rozpiera Cię energia do działania, ale… No właśnie, jest problem – nie masz funduszy na start. Co teraz? Czy odłożyć plany na “potem”, które długo nie nadejdzie? Najpierw sprawdź, czy nie czeka na Ciebie pożyczka na działalność gospodarczą z urzędu pracy.Osoby mające żyłkę przedsiębiorcy mogą starać się już nie tylko o jednorazową dotację z urzędu pracy, ale również o pożyczkę na działalność gospodarczą. Pożyczka z urzędu pracy, może pomóc Ci zrealizować marzenia o własnym biznesie. Dowiedz się, jak ją otrzymać, jakie warunki należy spełnić i czym dokładnie jest pożyczka z urzędu pracy na działalność gospodarczą.

Dotacja i pożyczka na działalność gospodarczą z urzędu pracy – czym się różnią?

Zanim złożymy wniosek o wsparcie, musimy wiedzieć, czym jest dotacja, a czym pożyczka na działalność gospodarczą. Obie te formy wsparcia finansowego skierowane są do osób bezrobotnych, które myślą o założeniu własnego biznesu, lecz różnią się od siebie, przede wszystkim kwotą, jaką można uzyskać i kwestią ewentualnej spłaty.

Dotacja na działalność gospodarczą z urzędu pracy

Dotacja jest bezzwrotną i jednorazową formą wsparcia finansowego. Może wynosić maksymalnie 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia i musi zostać spożytkowana w ciągu 30 dni od jej otrzymania. Posiadanie wkładu własnego nie jest wymagane, lecz nawet symboliczna gotówka może pozytywnie wpłynąć na ostateczną decyzję.

Dotację na działalność gospodarczą może otrzymać jedynie osoba bezrobotna, zarejestrowana w urzędzie pracy. O tym, czy można o nią wnioskować od razu po rejestracji czy po upływie kilku miesięcy, decydują poszczególne placówki. Każdy urząd może bowiem sam określić swoje własne zasady i warunki, na których udzieli wsparcia.

Dotacji nie mogą otrzymać:

● studenci studiów dziennych,
● osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku,
● osoby, które w ciągu ostatniego roku, bez uzasadnienia odrzuciły ofertę pracy lub stażu,
● osoby pobierające rentę rodzinną,
● osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat korzystały z funduszy publicznych.

Jak uzyskać pożyczkę na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy?

Pożyczka na działalność gospodarczą z urzędu pracy to zwrotne środki pomocy finansowej, które pokryć mogą nawet 100% kosztów całego przedsięwzięcia. Pod warunkiem, że nie przekroczą 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Finansowanie pożyczki realizują pośrednicy wybrani przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oprocentowaniu na zasadach preferencyjnych (0,25 lub 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP), co oznacza, że pozostanie ono niezmienne przez cały okres kredytowania. Spłata pożyczki długoterminowej nie może trwać dłużej niż 7 lat. Istnieje jednak możliwość skorzystania z 12 miesięcznej karencji w spłacie kapitału, która zostanie wliczona do okresu pożyczkowego.

Kto może otrzymać pożyczkę z urzędu pracy na działalność gospodarczą?

● osoba bezrobotna, zarejestrowana w PUP,
● absolwent szkoły wyższej, w ciągu 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu,
● student ostatniego roku studiów,
● opiekun osoby niepełnosprawnej, który nie pobiera świadczeń pielęgnacyjnych ani zasiłku opiekuńczego.

Pożyczki z urzędu pracy nie otrzyma:

● osoba zatrudniona i wykonująca inną pracę zarobkową,
● osoba, która prowadziła działalność gospodarczą, w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
● osoba, która w ciągu ostatnich 2 lat, była karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Jak uzyskać pożyczkę na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy?

Aby uzyskać pożyczkę z urzędu pracy na działalność gospodarczą należy wypełnić wniosek, w którym podamy dokładny opis planowanego przedsięwzięcia, sposób w jaki zamierzamy spożytkować kwotę pożyczki, przewidywane źródło środków na jej spłatę oraz proponowaną formę zabezpieczenia. Do formularza należy dołączyć, m.in:

● zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej – dotyczy bezrobotnych,
● zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające status osoby poszukującej pracy – dotyczy absolwentów oraz opiekunów osoby niepełnosprawnej,
● kopię dyplomu lub zaświadczenie o uzyskanym wykształceniu – dotyczy absolwentów szkół lub uczelni,
● zaświadczenie z uczelni potwierdzające kontynuację nauki na ostatnim roku studiów – dotyczy studentów ostatniego roku studiów,
● kopię orzeczenia o niepełnosprawności osoby, nad którą sprawowana jest opieka – dotyczy opiekunów osoby niepełnosprawnej.

Pożyczka na działalność gospodarczą z urzędu pracy udzielana jest na podstawie umowy zawartej między wnioskodawcą i pośrednikiem finansowym. Wniosek należy złożyć u pośrednika wybranego przez BGK. Na rozpatrzenie wniosku oraz decyzję musimy poczekać ok. 14 dni roboczych.

Na co przeznaczyć pożyczkę na działalność gospodarczą?

Pożyczka na działalność gospodarczą przeznaczona jest na rozpoczęcie biznesu, co oznacza, że pozyskane środki wykorzystać możemy tylko w celu pokrycia kosztów zakupu niezbędnych materiałów, sprzętu lub usług doradczych i szkoleniowych związanych z firmą. Podpisując umowę zobowiązujemy się do prowadzenia działalności w sposób ciągły przez co najmniej rok, rozliczenia się z udzielonych środków za pomocą faktur i innych dokumentów księgowych oraz przechowywania dokumentacji przez co najmniej 10 lat.

Pożyczka nie może dotyczyć prowadzenia działalności:

● związanej z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych,
● w sektorze górnictwa węgla, rybołówstwa i akwakultury, hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych, budownictwa okrętowego,
● w zakresie produkcji lub obrotu bronią,
● związanej z branżą erotyczną,
● prowadzonej w formie spółki prawa handlowego.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Głosy 1

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x