28 kwietnia 2020

Wniosek o rozłożenie należności ZUS na raty w ramach tarczy antykryzysowej

Wniosek o rozłożenie należności ZUS na raty w ramach tarczy antykryzysowej
Tarcza Antykryzysowa w części dedykowanej przedsiębiorcom, oferuje im możliwość przesunięcia lub rozłożenia na raty należności ZUS. Komu przysługuje prolongata, jak powinien wyglądać wniosek o rozłożenie składek na raty oraz jak go uzasadnić? Wyjaśniamy.

Ulgi ZUS dla przedsiębiorcy w tarapatach

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wiąże się z obowiązkiem regularnego opłacania składek ZUS. W sytuacji kryzysu gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19, kiedy płynność finansowa wielu firm została zaburzona, przedsiębiorcy mogą mieć problem z terminowym opłacaniem składek. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w celu zminimalizowania negatywnego wpływu epidemii na sytuację firm, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował w ramach Tarczy Antykryzysowej szereg ulg, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Jedną z nich jest możliwość rozłożenia na raty należności ZUS lub odroczenie terminu ich płatności.

Możliwość odroczenia czy rozłożenia płatności składek na raty istniała już przed epidemią, jednak teraz, dla należności naliczonych za okres od 1 stycznia 2020 roku, proces ten jest zwolniony z opłaty prolongacyjnej. Można odroczyć składki w dowolnej wysokości. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest możliwość zyskania dodatkowego czasu na opłacenie składek, bez ryzyka, że naliczą się odsetki za zwłokę.

Ważne: Rozłożenie składek ZUS na raty nie wyklucza możliwości skorzystania również z innych form pomocy dostępnych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Komu przysługuje rozłożenie należności ZUS na raty w czasie koronawirusa?

Rozłożenie ZUS na raty przysługuje przedsiębiorcom, będącym płatnikami składek na ubezpieczenie zdrowotne i/lub społeczne, bez względu na to, od jak dawna prowadzą działalność gospodarczą. Skorzystanie z ulgi nie jest też uzależnione od wielkości firmy. Mogą z niej więc skorzystać zarówno mikro-, jak i małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek odprowadzanych zarówno za pracowników, jak i pracodawcę.

Uwaga: Przedsiębiorca ubiegający się o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS na raty, nie może mieć zaległych płatności za rok 2019. W przypadku zalegania ze składkami za 2019, nie kwalifikuje się bowiem do ulgi i w takim wypadku może być zmuszony do szukania innych form wsparcia.

Jak złożyć wniosek o rozłożenie należności ZUS na raty i napisać uzasadnienie?

Wniosek o rozłożenie na raty ZUS przedsiębiorca może złożyć wyłącznie w okresie trwania ogłoszonego stanu epidemii (lub zagrożenia epidemicznego) lub w terminie do 30 dni po dniu odwołania tego stanu. Ważne jest, aby został złożony przed terminem płatności składek, które przedsiębiorca chce odroczyć lub rozłożyć na raty. Jeżeli wniosek złożony zostanie po terminie płatności, od zaległych składek naliczone zostaną odsetki za zwłokę.

Możliwość rozłożenia na raty ZUS dotyczy wyłącznie składek należnych od stycznia bieżącego roku. Nie ma możliwości ubiegania się o ulgę dla składek za 2019 rok.

W celu uzyskania ulgi należy wypełnić wniosek ZUS RDU, tj. Wniosek o ulgę bez opłaty prolongacyjnej (odroczenie lub rozłożenie na raty). Wniosek należy wypełnić wielkimi literami. Muszą się w nim znaleźć:

  • Dane wnioskodawcy i firmy,
  • Informacja, z jakiej formy wsparcia przedsiębiorca chce skorzystać – należy zaznaczyć krzyżykiem albo opcję odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności oraz wskazać, które składki ma objąć ulga,
  • W przypadku rozłożenia na raty, należy wskazać liczbę rat oraz ich wysokość,
  • Uzasadnienie wniosku – w tym punkcie należy opisać, w jaki sposób epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła na sytuację finansową firmy, uniemożliwiając opłacenie należności ZUS w terminie,
  • Data złożenia wniosku,
  • Podpis osoby składającej wniosek.

W uzasadnieniu wniosku możesz wskazać na przykład:

  • Zmniejszenie liczby klientów spowodowane z epidemią koronawirusa – odwołane wizyty, brak możliwości świadczenia usług (np. salon kosmetyczny, fryzjer, fizjoterapeuta),
  • Spadek sprzedaży produktów lub usług spowodowany koronawirusem – spadek liczby zamówień/transakcji, mniejsza wartość sprzedaży.

Warto podeprzeć te informacje danymi liczbowymi – o ile procent spadła sprzedaż, ile procent klientów mniej skorzystało z Twoich usług, itd.

Gdzie złożyć wniosek o rozłożenie na raty ZUS?

Wypełniony wniosek wraz z uzasadnieniem należy dostarczyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić osobiście, wrzucając dokumenty do skrzynki w oddziale ZUS, korespondencyjnie (wysyłając je pocztą) lub online, za pośrednictwem portalu PUE ZUS.

W przypadku, gdy ZUS uzna, że we wniosku brakuje ważnych informacji lub wymagają one uściślenia, urzędnik skontaktuje się z Tobą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Informację o podjętej przez ZUS decyzji (pozytywnej lub negatywnej) otrzymasz pocztą lub znajdziesz na swoim koncie w serwisie PUE ZUS. W przypadku uzyskania decyzji negatywnej, w terminie do 7 dni od jej otrzymania, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 4.3 / 5. Głosy 3

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nina
3 lat temu

moja firma bardzo mocno odczuła ten kryzys gospodarczy spowodowany pandemią. zapisy tarczy dla wielu są zbyt skomplikowane, ja od razu zgłosiłam sie po pomoc do CUW-EX w sprawie odroczenia skladek ZUS

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x