31 marca 2020

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu?

Chcesz zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Dowiedz się, jak obliczyć należną Ci kwotę niewykorzystanej składki oraz ile może potrwać odzyskanie zwrotu. Przy podpisywaniu umowy kredytowej większość banków proponuje klientom ubezpieczenie kredytu, często stosując zachęty w postaci obniżonego oprocentowania lub zmniejszonej prowizji za jego udzielenie. W artykule będziemy odnosić się do ubezpieczeń spłaty kredytów gotówkowych.

Głównym celem ubezpieczenia spłaty kredytu jest ochrona na wypadek, gdyby kredytobiorca z jakichś powodów utracił możliwość regulowania swoich zobowiązań wobec banku, np. z powodu utraty pracy, czasowej niezdolności do pracy albo śmierci. W takim wypadku ubezpieczyciel może przejąć na siebie spłatę części lub nawet całości pozostałego zadłużenia.

Jeżeli jednak w trakcie trwania umowy kredytowej uznasz, że to dla Ciebie tylko dodatkowy koszt, masz prawo w dowolnym momencie zrezygnować z zawartej polisy i odzyskać niewykorzystaną składkę ubezpieczeniową. Z dalszej części artykułu dowiesz się, jak obliczyć zwrot ubezpieczenia kredytu i ile się czeka na zwrot niewykorzystanych środków.

Kiedy można ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu?

Podstawą do ubiegania się o zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia jest Art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, który mówi, że: „Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.”

O zwrot ubezpieczenia kredytu można wnioskować m.in. w przypadku jego przedterminowej spłaty, dobrowolnej rezygnacji z ubezpieczenia w trakcie trwania zobowiązania, a także wypowiedzenia umowy kredytu przez bank i skierowania go do windykacji. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia kredytu należy złożyć w banku.

Jeżeli wybór ubezpieczenia kredytu był warunkiem obniżenia oprocentowania lub zmniejszenia prowizji za jego udzielenie, rezygnacja z polisy pociągnie za sobą zmianę warunków kredytu, np. zwiększając jego oprocentowanie. W takiej sytuacji, kredyt zostanie przeliczony od nowa.

UWAGA: Jeżeli rezygnujesz z ubezpieczenia, stanowiącego zabezpieczenie kredytu hipotecznego, bank może zażądać od Ciebie wykupienia ubezpieczenia u innego ubezpieczyciela, przy czym zakres tego ubezpieczenia musi pokrywać zakres ochrony wymagany przez bank, w którym masz kredyt.

Zwrot ubezpieczenia kredytu – jak obliczyć?

To, jaką część składki otrzymasz, zależy od tego, kiedy wypowiesz umowę ubezpieczenia:

• Jeżeli odstąpisz od umowy polisy w ciągu 30 dni od dnia jej zawarcia lub od dnia rozpoczęcia odpowiedzialności ubezpieczyciela – bank zwróci całą składkę,
• Jeśli wypowiesz umowę po upływie 30 dni, w dowolnym momencie spłacania kredytu – bank zwróci część składki proporcjonalną do niewykorzystanego okresu ochronnego.
Zwrot może być zrealizowany jako:
• Przelew środków na konto kredytobiorcy,
• Zmniejszenie kwoty zadłużenia pozostałego do spłaty (niższe przyszłe raty kredytu).

Szczegółowy sposób obliczania kwoty niewykorzystanej składki ubezpieczeniowej do zwrotu znajdziesz w dokumencie OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) ubezpieczyciela, z którym zawarłeś/aś umowę.

Przykład 1:

W ubezpieczeniu „Bezpieczn
a Pożyczka” Banku Millennium/TU Europa zwrot obliczany jest ze wzoru:
[Zwrot składki] = S * k/n

Gdzie:

S – jednorazowa składka za okres, w którym nastąpiło wypowiedzenie umowy ubezpieczenia lub wcześniejsze zakończenie ochrony ubezpieczeniowej,
k – liczba dni niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, za które została zapłacona składka,
n – liczba dni ochrony ubezpieczeniowej, za które została zapłacona składka.

Przykład 2:

Wzór na zwrot składki „Ubezpieczenia Bezpieczne Raty” banku City Handlowy/Metlife:
[Zwrot składki] = S * Dt/Dn

Gdzie:

S – jednorazowa składka z tytułu ubezpieczenia pożyczki,
Dt – liczba miesięcznych rat pożyczki pozostałych do spłaty po zakończeniu ochrony ubezpieczeniowej,
Dn – liczba miesięcznych rat pożyczki ustalona w pierwotnym harmonogramie spłat.

Ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu?

To, ile trwa zwrot ubezpieczenia kredytu zależy m.in. od:

ustalonej w umowie formy jego wypłacenia bank może wypłacić zwrot ubezpieczenia na konto klienta albo pomniejszyć pozostałą kwotę pożyczki do spłaty o sumę niewykorzystanych składek; przekalkulowanie kredytu zwykle jest szybsze niż przelew środków,
okresu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia – im krótszy okres wypowiedzenia, tym szybciej zakończy się umowa i nastąpi zwrot składek.

Szczegółowe informacje na temat terminów zwrotu również znajdziesz w dokumencie OWU swojego ubezpieczyciela. Poniżej przykłady, ile się czeka na zwrot ubezpieczenia kredytu w wybranych bankach:

„Bezpieczna Pożyczka” Banku Millennium/TU Europa – do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez bank wypowiedzenia umowy lub od dnia wcześniejszego zakończenia ochrony ubezpieczeniowej,
• „Ubezpieczenie – kredyt gotówkowy” Santander Bank – do 30 dni od dnia otrzymania przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 3.4 / 5. Głosy 19

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x