21 kwietnia 2020

Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców

Zwolnienie ze składek ZUS dla przedsiębiorców
Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące to jedna z ulg przewidzianych dla przedsiębiorców w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. Przeczytaj, komu przysługuje ulga i jak z niej skorzystać.

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 i wynikające z niej ograniczenia w funkcjonowaniu większości branż w Polsce, z ogromną siłą uderzyły w gospodarkę. Już kilka tygodni przestoju dla wielu firm okazało się być zabójczych, a dla tych w nieco lepszej sytuacji przełożyło się na znaczny spadek obrotów. Niewątpliwie w najgorszym położeniu znajdują się najmniejsi gracze, mikro- i mali przedsiębiorcy, którzy niejednokrotnie całkowicie utracili możliwość świadczenia usług (np. salony fryzjerskie, kosmetyczne, lokale gastronomiczne czy puby), co praktycznie z miesiąca na miesiąc pozbawiło ich dochodów.

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom właścicieli firm, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii, rząd opracował pakiet rozwiązań pomocowych, mających na celu między innymi ochronę płynności finansowej polskich przedsiębiorstw. Pakiet ten nosi nazwę Tarczy Antykryzysowej. Pojawiają się też dodatkowe rozporządzenia.

Wśród rozwiązań dedykowanych mikro- i małym przedsiębiorcom na uwagę zasługuje m.in. możliwość zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące – marzec, kwiecień i maj 2020 r., co pozwoli firmom na obniżenie kosztów prowadzenia działalności w tym trudnym okresie.

Komu przysługuje zwolnienie ze składki ZUS?

Zgodnie z zapisami tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, która rozszerzyła zakres pomocy oferowanej przedsiębiorcom w związku z epidemią, z opcji zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące będą mogli skorzystać:
– Mikroprzedsiębiorcy (zatrudniający do 9 osób),
– Mali przedsiębiorcy (zatrudniający od 10 do 49 osób),
– Spółdzielnie socjalne,
– Duchowni.

Mikroprzedsiębiorcy, spółdzielnie socjalne i duchowni mogą uzyskać całkowite zwolnienie ze składek ZUS za okres od 1 marca do 31 maja 2020 roku. Firmy zatrudniające od 10 do 49 pracowników mogą natomiast liczyć na zwolnienie z płatności 50% łącznej kwoty składek wskazanych w deklaracji rozliczeniowej za dany miesiąc.

W przypadku mikro- i małych przedsiębiorców zwolnienie ze składek przysługuje płatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy:
– Rozpoczęli działalność przed 1 lutego 2020 i na dzień 29 lutego zgłosili wymaganą liczbę pracowników do ubezpieczeń,
– Rozpoczęli działalność w lutym (1-29 lutego) i na dzień 31 marca zgłosili pracowników do ubezpieczeń,
– Rozpoczęli działalność w marcu (1-31 marca) i na dzień 30 kwietnia zgłosili pracowników do ubezpieczeń.

Jeżeli wykonujesz działalność pozarolniczą opłacając wyłącznie własne ubezpieczenia, możesz skorzystać ze zwolnienia, jeśli w pierwszym miesiącu, za który składasz wniosek, Twój przychód z działalności nie przekroczył 15 681 zł brutto (tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia).

Ważne: Nawet jeśli przedsiębiorca opłacił już składki za marzec, będzie mógł za ten miesiąc uzyskać zwolnienie.
Płatnik będący spółdzielnią socjalną będzie mógł skorzystać z ulgi pod warunkiem, że był zgłoszony jako płatnik ZUS przed 1 kwietnia 2020 roku, bez względu na liczbę pracowników.

Kto nie może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS należy do tzw. pomocy publicznej i z założenia ma na celu wsparcie przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii COVID-19. Pomoc przysługuje zatem tylko tym, których sytuacja pogorszyła się dopiero w czasie epidemii. Z ulgi nie mogą zatem skorzystać firmy, które na dzień 31 grudnia 2019 zalegały z opłacaniem składek ZUS za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy, którzy zawarli z ZUS-em umowę o rozłożenie spłaty na raty i tę umowę realizują.

Ulga nie przysługuje także przedsiębiorcom, którzy skorzystali już ze świadczeń Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na rzecz ochrony miejsc pracy.

Nie mogą z niej również skorzystać przedsiębiorcy korzystający z tzw. ulgi na start, czyli opłacający przez 6 miesięcy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak działa zwolnienie ze składek ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Zwolnienie z opłacania składek ZUS obejmuje składki na:
– ubezpieczenia społeczne,
– ubezpieczenie zdrowotne,
– Fundusz Emerytur Pomostowych,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
– Fundusz Pracy,
– Fundusz Solidarnościowy.

Jak skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS?

Aby skorzystać z ulgi, należy dostarczyć do ZUS-u wypełniony Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec-maj 2020 r. (RDZ) wraz z dokumentami rozliczeniowymi firmy za okres od marca do maja 2020 (chyba, że zgodnie z przepisami nie musisz tego robić).

Rekomendowaną formą dostarczenia wniosku, jest przesłanie go elektronicznie za pośrednictwem platformy ZUS PUE, ale można też wysłać dokumenty papierowe pocztą lub wrzucić osobiście do skrzynki w placówce ZUS (bez kontaktu z pracownikiem).

Wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Głosy 2

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x