23 kwietnia 2020

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą
Jednym z rozwiązań dedykowanych polskim mikroprzedsiębiorcom w ramach opracowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej jest świadczenie postojowe. Z tego artykułu dowiesz się, czym jest, komu przysługuje i jak się o nie ubiegać.

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest formą pomocy przeznaczoną dla mikroprzedsiębiorców i ma na celu rekompensatę utraty przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej na skutek epidemii koronawirusa SARS-CoV-2. Świadczenie postojowe wypłacane jest w wysokości 1 300 zł lub 2 080 zł przelewem na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Jedna osoba może skorzystać z pomocy maksymalnie trzykrotnie. Aby otrzymać świadczenie więcej niż raz, przedsiębiorca musi złożyć oświadczenie, że jego sytuacja finansowa nie uległa poprawie od czasu złożenia poprzedniego wniosku. Za wypłatę świadczenia postojowego odpowiada Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Komu przysługuje świadczenie postojowe w ramach Tarczy Antykryzysowej?

Możliwość ubiegania się o wypłatę świadczenia postojowego przysługuje przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na zasadach prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym osobom korzystającym z Ulgi na start oraz tzw. Małego ZUS-u plus, jeżeli zastój w działalności spowodowany został przez epidemię COVID-19.

Świadczenie w wysokości 1 300 zł przysługuje przedsiębiorcom, którzy:

 • Rozliczają się przy pomocy karty podatkowej i są zwolnieni z opłacania podatku VAT,
 • Nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej lub mają prawo pobytu na terytorium Polski (czasowe lub stałe) i mieszkają na terytorium Polski.

Świadczenie w wysokości 2 080 zł skierowane jest do przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 roku i:

 • Nie zawiesili jej, a przychód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku był o minimum 15% niższy od przychodu w miesiącu poprzednim (tj. jeśli składasz wniosek w kwietniu, to przychód uzyskany w marcu 2020 musi być o co najmniej 15% niższy niż przychód w lutym 2020),
 • Zawiesili działalność po 31 stycznia 2020 roku,
 • Nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
 • Są obywatelami RP lub mają prawo pobytu na terytorium Polski (czasowe lub stałe) i mieszkają na terytorium Polski.

Jak złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe przyznawane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zatem wniosek o wypłatę świadczenia należy dostarczyć do ZUS-u. Służy do tego druk RSP-D, którego wzór jest dostępny online m.in. w serwisie internetowym ZUS.

Wniosek należy wypełnić wielkimi literami i uzupełnić o:

 • Dane prowadzącego działalność (NIP, REGON, PESEL, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, telefon, e-mail i rachunek bankowy),
 • Informacje o formie opodatkowania w 2020 roku,
 • Informacje o zawieszeniu/ nie zawieszeniu działalności po 31 stycznia 2020,
 • Wysokość przychodów w dwóch ostatnich miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
 • Datę złożenia wniosku,
 • Czytelny podpis osoby składającej wniosek.

Wniosek zawiera również oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do skorzystania ze świadczenia postojowego. Pamiętaj, że złożenie fałszywego oświadczenia może pociągnąć za sobą odpowiedzialność karną.

Uwaga: Wniosek o świadczenie postojowe można złożyć najpóźniej do dnia, w którym upłyną 3 miesiące od miesiąca, w którym zniesiony zostanie w Polsce stan epidemii.

Jeżeli pomimo udzielonej pomocy, Twoja sytuacja finansowa nie poprawi się, w kolejnym miesiącu możesz złożyć drugi, a później nawet trzeci wniosek o przyznanie świadczenia. Pamiętaj, że o kolejne świadczenie możesz się ubiegać dopiero w miesiącu następującym po dacie wypłaty poprzedniego świadczenia, tzn. jeśli świadczenie wypłacono w kwietniu, to wniosek o kolejne możesz złożyć dopiero w maju.

Wniosek o przyznanie drugiego lub trzeciego świadczenia będzie udostępniony przez ZUS dopiero w maju 2020.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

Wniosek o świadczenie postojowe możesz złożyć:

 • drogą elektroniczną (PUE ZUS lub przez stronę gov.pl),
 • wysłać pocztą,
 • lub dostarczyć osobiście do skrzynki na dokumenty w oddziale ZUS (bez kontaktu z pracownikami).

Procesowanie wniosku i decyzja ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może się z Tobą skontaktować telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości lub pytania odnośnie złożonego przez Ciebie wniosku.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki zostaną przelane na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

W przypadku decyzji o odmowie wypłaty świadczenia postojowego, ZUS prześle ją do Ciebie pocztą lub udostępni na Twoim koncie na platformie PUE ZUS. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, przysługuje Ci od niej odwołanie według zasad kodeksu cywilnego (za pośrednictwem ZUS). Na jego złożenie masz miesiąc, licząc od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Głosy 3

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x