21 kwietnia 2020

Pożyczka bezzwrotna dla firm w ramach tarczy antykryzysowej

Pożyczka bezzwrotna dla firm w ramach tarczy antykryzysowej
W ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, mikroprzedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z niskooprocentowanej pożyczki do kwoty 5 000 złotych. Przeczytaj, jak ją otrzymać i jakie warunki spełnić w celu jej umorzenia.Tarcza Antykryzysowa to opracowany i wdrożony przez polski rząd pakiet działań pomocowych, którego celem jest ochrona państwa, przedsiębiorstw oraz obywateli przed skutkami kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2. W założeniu, tarcza ma zapewnić utrzymanie stabilności polskiej gospodarki, ochronę miejsc pracy i zdrowia Polaków, wzmocnienie systemu finansowego oraz zainicjowanie inwestycji publicznych.

Jednym z rozwiązań dedykowanych najmniejszym przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej jest możliwość uzyskania bezzwrotnej pożyczki dla firm na dofinansowanie bieżących kosztów prowadzonej działalności. O jednorazową pożyczkę w wysokości do 5 000 złotych mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy. Pula środków na udzielenie pożyczek pochodzi z Funduszu Pracy. Pod pewnymi warunkami jej spłata może zostać umorzona.

Jak działa pożyczka bezzwrotna dla firm?

Pożyczka w ramach wsparcia mikroprzedsiębiorców udzielana jest jednorazowo w kwocie do 5 000 złotych i ma stanowić dofinansowanie ich bieżącej działalności. Środki wypłacane są jednorazowo w całości, w terminie do 2 dni roboczych po zawarciu umowy pożyczki, na rachunek wskazany przez pożyczkobiorcę we wniosku. Okres kredytowania wynosi do 12 miesięcy, przy czym przedsiębiorca jest zobowiązany do uregulowania pierwszej raty dopiero po upływie 3-miesięcznego okresu karencji, liczonego od dnia udzielenia pożyczki. Co ważne, okres spłaty może zostać wydłużony ponad 12 miesięcy w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, jeżeli będzie to uzasadnione sytuacją epidemiologiczną i jej negatywnymi skutkami. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Na wniosek przedsiębiorcy, pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona, a zatem stać się bezzwrotna, pod warunkiem, że będzie on prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia otrzymania środków. Jeśli przedsiębiorca zakończy działalność przed upływem tego okresu lub nie złoży wniosku o umorzenie, będzie musiał spłacić całość pożyczki zgodnie z zawartą umową.

Wedle aktualnego stanu, o pożyczkę dla firm można wnioskować do 31 grudnia 2020 roku.

Jakie firmy mogą uzyskać pożyczkę bezzwrotną?

O pożyczkę z puli Funduszu Pracy mogą starać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 roku. Pożyczka będzie bezzwrotna pod warunkiem, że po jej uzyskaniu, przedsiębiorca jeszcze przez 3 miesiące będzie prowadził działalność.

Do mikroprzedsiębiorców zaliczane są firmy, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniły łącznie poniższe warunki:
– Średnio w roku zatrudniały do 9 pracowników,
– Osiągnęły roczny obrót netto nie wyższy niż równowartość 2 milionów euro w złotych lub suma aktywów ich bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 2 milionów euro w złotych.

Z pomocy skorzystać mogą również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników.

Jak uzyskać pożyczkę dla firm?

Wniosek o pożyczkę z Tarczy Antykryzysowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru wniosków przez jego dyrektora. Wniosek o pożyczkę można również wysłać pocztą w formie papierowej lub drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Praca.gov.pl.

Bez względu na formę składania wniosku, do urzędu należy dostarczyć następujące dokumenty:
– Podpisaną umowę pożyczki,
– Wypełniony wniosek o udzielenie pożyczki,
– Wypełniony Załącznik 1 do wniosku (formularz pomocy publicznej).
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik, należy dołączyć również kopię pełnomocnictwa.
Wzory wymaganych dokumentów i formularzy znajdziesz na stronie Praca.gov.pl

Jak złożyć wniosek o umorzenie pożyczki?

Wniosek o umorzenie pożyczki dla firm musisz złożyć w tym samym powiatowym urzędzie pracy, w którym ubiegałeś się o jej udzielenie. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od dnia, w którym upłynął wymagany 3-miesięczny okres prowadzenia działalności. We wniosku zawarte jest stosowne oświadczenie na ten temat.

Pamiętaj, że jeśli nie spełnisz warunku umorzenia albo zapomnisz złożyć wniosek, będziesz zobowiązany do spłacenia całości pożyczki zgodnie z harmonogramem spłat określonym przy zawieraniu umowy.

Jakie inne ulgi dla przedsiębiorców przewiduje Tarcza Antykryzysowa?

Wśród form pomocy skierowanej do mikroprzedsiębiorców, Tarcza Antykryzysowa przewiduje również między innymi:
– Zwolnienie z płatności składek ZUS na kolejne 3 miesiące,
– Zwolnienie z podatku od sprzedaży detalicznej,
– Odliczenie straty za 2020 rok od dochodu za 2019,
– Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą,
– Odroczenie płatności należności podatkowych.

Szczegółowe informacje, jak z nich skorzystać, znajdziesz na stronach rządowych.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Głosy 1

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x