21 maja 2020

Straciłeś pracę? Zobacz, jak wiązać koniec z końcem w czasie epidemii

Straciłeś pracę? Zobacz, jak wiązać koniec z końcem w czasie epidemii
Utrata pracy jest doświadczeniem tym boleśniejszym, im mniej jesteśmy przygotowani finansowo na przetrwanie najbliższego okresu bez uzyskiwania dochodów. Co robić, gdy saldo konta zbliża się ku zeru, a nadzieje na szybkie znalezienie nowej pracy gasną? Sprawdź, jak i gdzie możesz uzyskać wsparcie finansowe na bezrobociu.

Z uwagi na niekorzystne warunki na rynku pracy (nadchodząca fala zwolnień powodowana wkroczeniem w okres przestoju gospodarczego), znalezienie nowej posady może być teraz niezwykle trudne, niezależnie od branży.

Jeśli posiadasz oszczędności, które pozwolą ci przetrwać kilka najbliższych miesięcy bez nowego zatrudnienia, szukając nowej pracy, skup się również na zdobyciu nowym kompetencji. Poszerzając swoje umiejętności, zyskasz szansą na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku pracy i zdobycie lepiej płatnego zatrudnienia. W internecie pełno jest zarówno bezpłatnych kursów (językowych, zawodowych), jak i płatnych szkoleń online, których ukończenie potwierdzane jest certyfikatem.

Jeżeli znajdujesz się w gronie osób, które nie stworzyły sobie odpowiednio wcześniej poduszki finansowej na czarną godzinę, możesz mieć nie lada problem, by powiązać koniec z końcem. Aby pomóc ci przetrwać czas braku przychodów, przygotowaliśmy zbiór najważniejszych informacji o rodzajach pomocy finansowej, z jakiej możesz aktualnie skorzystać.

Zasiłek dla bezrobotnych

Po utracie pracy czym prędzej zarejestruj się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny. Nie utracisz prawa do państwowej opieki zdrowotnej, a jeśli spełniasz ustawowe wymogi, uzyskasz pomoc finansową w postaci zasiłku dla bezrobotnych.

Wysokość zasiłku nie jest duża, to jedynie 861,40 zł miesięcznie, jednak po utracie źródła dochodu każda pomoc finansowa nabiera znaczenia.

Świadczenie jest wypłacane przez 180 dni, jeśli bezrobotny jest mieszkańcem powiatu, którego stopa bezrobocia 30 czerwca poprzedzającego dzień uzyskania praw do zasiłki nie przewyższała 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. W przeciwnym wypadku zasiłek będzie wypłacany przez 365 dni. Na rok pobierania świadczenia mogą liczyć również :

  • osoby powyżej 50 lat z 20-letnim stażem pracy,
  • osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 15 lat:
  • osoby wychowujące dziecko w wieku do 15 lat razem ze współmałżonkiem, jeśli również jest bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania.

Zasiłek przysługuje już po 7 dniach od rejestracji w urzędzie pracy. zostanie wypłacona w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku o uzyskanie statusu bezrobotnego.

Zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny możesz przez internet – na portalu praca.gov.pl. Oprócz uzupełnienia formularza online, będziesz musiał dołączyć do niego załączniki ze skanami dokumentów (dowód osobisty, świadectwa pracy, dyplomy szkolne, dokumenty poświadczające nasze kwalifikacje, ukończone kursy itp.).

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest pod kilkoma warunkami:

  • zatrudnienia przez co najmniej rok,
  • osiąganie przez ostatni rok co najmniej wynagrodzenia minimalnego,
  • posiadania min. 5-letniego stażu pracy.

O zasiłek mogą się ubiegać również osoby, które ostatnio były zatrudnione w ramach umów zlecenia, ale już nie na podstawie umów o dzieło.

Osoby, które utraciły pracę na własne życzenie (wypowiedzenie umowy ze strony pracownika) lub za porozumieniem stron nabędą prawo do zasiłku dopiero po 90 dniach karencji (chyba, że pracodawca zbankrutował). Gdy zwolnienie przebiegło w trybie dyscyplinarnym, okres karencji zwiększy się do 180 dni.

Dodatek aktywizacyjny

Jeśli po zarejestrowaniu w urzędzie pracy jako bezrobotny sam znajdziesz nowa pracę, możesz ubiegać się o dodatek aktywizacyjny, który wynosi 50% zasiłku dla bezrobotnych i będzie wypłacany przez połowę okresu, w którym otrzymywałbyś zasiłek.

Stypendium na naukę

Osoby bezrobotne, które podejmą naukę w szkole dla dorosłych (ponadgimnazjalnej) lub szkole wyższej, mogą otrzymywać stypendium z urzędu pracy. Świadczenie będzie wypłacane przez rok (lub do momentu ukończenia pobierania nauki) i wyniesie 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Stypendium nie przysługuje osobom, których dochód na członka rodziny przekracza kryterium dochodowego zgodnie z przepisami o pomocy społecznej).

Szkolenia z urzędu pracy

Bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy mogą korzystać z organizowanych przez urząd szkoleń. Ich uczestnicy otrzymują stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeśli szkolenie trwa min. 150 godzin. Uczestnicy krótszych szkoleń mogą liczyć na stypendium proporcjonalnie niższe (min. 20% podstawy zasiłku).

Zasiłek rodzinny

Bezrobotni, których dochód w rodzinie nie przekracza 674 zł na osobę, mają prawo do pobierania zasiłku rodzinnego, który jest przyznawany w celu finansowego wsparcia opieki nad dziećmi. W przypadku rodzin sprawujących opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem niepełnosprawności (w stopniu umiarkowanym lub znacznym) kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę.

Od 1 listopada 2019 roku do 31 października 2020 roku zasiłek rodzinny wynosi:

  • 95 zł/mies. na dziecko do ukończenia 5 roku życia,
  • 124 zł/mies. na dziecko od 5 lat do ukończenia 18 roku życia,
  • 135 zł/mies. na dziecko pełnoletnie, do ukończenia 24 roku życia.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 4 / 5. Głosy 2

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x