27 maja 2020

Kiedy ZUS robi przelewy? Chorobowe i L4 w ciąży

Kiedy ZUS robi przelewy? Chorobowe i L4 w ciąży
Zwolnienie lekarskie płatne w 100% to przywilej między innymi kobiet w ciąży. Kiedy ciężarnej przysługuje L4, ile wynosi zasiłek chorobowy w ciąży oraz kiedy ZUS wypłaca świadczenie? Wyjaśniamy.Pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim, jako niezdolny do pracy, nie ma możliwości podejmowania w tym czasie działalności zarobkowej. Zadaniem zasiłku chorobowego z ZUS jest zapewnienie mu w tym okresie środków do życia i na pokrycie kosztów leczenia. Kobiety w ciąży są specjalną grupą, która może skorzystać z tego świadczenia na preferencyjnych warunkach.

Kto może skorzystać z L4 w ciąży?

Prawo do płatnego zwolnienia chorobowego w ciąży mają kobiety zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, za które pracodawca odprowadza składkę chorobową. Warunkiem jest, aby kobieta była ubezpieczona nieprzerwanie od co najmniej 30 dni (lub 90 w przypadku osób prowadzących działalność i dobrowolnie opłacających składkę chorobową). Zwolnienie wystawia lekarz, po stwierdzeniu niezdolności kobiety ciężarnej do pracy. Najczęściej dzieje się tak, gdy ciąża jest zagrożona, kobieta wykonuje pracę, która może zaszkodzić dziecku, pracuje w warunkach dużego stresu, lub wyjątkowo źle znosi ciążę. Pełnopłatne L4 może trwać nawet do 270 dni, czyli praktycznie przez całą ciążę. W praktyce wiele kobiet spędza na zwolnieniu po kilka miesięcy.

Zwolnienie lekarskie w ciąży jest płatne 100% również w przypadku krótkoterminowej niezdolności do pracy wynikającej z np. przeziębienia czy innej choroby sezonowej, o ile w formularzu zwolnienia ZUS ZLA (obecnie e-ZLA) lekarz zaznaczy kod B. Warto o tym pamiętać szczególnie na początku ciąży, gdy nie jest ona jeszcze widoczna. Lekarz pierwszego kontaktu może bowiem zażądać okazania karty ciąży, jako warunku do wystawienia L4 z kodem B. W innym wypadku, za czas przebywania na L4 otrzymasz tylko standardowe 80% wynagrodzenia.

Ile wynosi chorobowe w ciąży

Wysokość zasiłku chorobowego za niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży, wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, którą stanowi średnie wynagrodzenie otrzymywane przez pracownicę przez okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli pracownica była ubezpieczona krócej niż rok, pod uwagę brane jest średnie miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe trwania ubezpieczenia. W obliczaniu wysokości zasiłku uwzględnia się zarówno wynagrodzenie zasadnicze, jak i zmienne, w tym premie (miesięczne, kwartalne i uznaniowe), wynagrodzenie za nadgodziny i pracę w godzinach nocnych, oraz wynagrodzenie za czas urlopu.

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Należy pamiętać, że istnieje różnica pomiędzy wynagrodzeniem chorobowym, a zasiłkiem chorobowym. Za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w czasie ciąży, pracownica otrzymuje wynagrodzenie chorobowe, wypłacane przez pracodawcę z jego własnych środków. Dopiero od 34 dnia trwania niezdolności do pracy, nabywa prawo do zasiłku chorobowego z budżetu ZUS-u. Przy czym Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustala prawo do zasiłku, oblicza jego wysokość i wypłaca zasiłek chorobowy bezpośrednio osobie ubezpieczonej pod warunkiem, że płatnik składek (czyli pracodawca) zgłasza do ubezpieczenia chorobowego maksymalnie 20 ubezpieczonych. Jeżeli ubezpieczonych jest więcej niż 20, to ustalaniem prawa do zasiłku, obliczaniem jego wysokości i wpłacaniem zasiłku zajmuje się pracodawca.

Oprócz opisanych wyżej przypadków, ZUS wypłaca chorobowe również ubezpieczonym, którzy:

  • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osobom, które z nimi współpracują,
  • są zatrudnieni u zagranicznego pracodawcy i podlegającym z tego tytułu ubezpieczeniu chorobowemu w Polsce,

oraz osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Kiedy ZUS robi przelewy?

Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest przez pracodawcę zazwyczaj w standardowym terminie wypłaty wynagrodzeń. Czyli jeśli otrzymujesz pensję w ostatnim dniu miesiąca, to wynagrodzenie chorobowe również powinno wpłynąć na Twoje konto w tym terminie.

To, kiedy ZUS płaci chorobowe, jest nieco bardziej skomplikowane. Zgodnie z przepisami wypłata zasiłku chorobowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinna nastąpić niezwłocznie, a najpóźniej do 30 dni od dnia dostarczenia dokumentów niezbędnych do stwierdzenia uprawnień do zasiłku, czyli zwolnienia lekarskiego. Wydaje się, że wprowadzenie elektronicznych zwolnień powinno przyśpieszyć ten proces, skoro formularz e-ZLA trafia do ZUS-u od razu po wystawieniu, jednak okazuje się, że w pewnych sytuacjach ZUS może wstrzymać wypłatę świadczeń, na przykład żądając od płatnika składek lub od ubezpieczonego dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych we wniosku. ZUS może również skontrolować kobietę ciężarną przebywającą na L4, sprawdzając czy wykorzystuje zwolnienie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Jeżeli okaże się, że opóźnienie w wypłacie chorobowego nie było uzasadnione, będzie musiał wypłacić je wraz z naliczonymi odsetkami ustawowymi.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 4.3 / 5. Głosy 54

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

1 Komentarz
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tomasz
10 miesięcy temu

Terminy wypłat L4 dla kobiet w ciąży to skandal. Są kobiety, które czekają nawet ponad 2 miesiące, a ZUS nie odpowiada. Jak przy braku środków do życia myśleć jeszcze o zakupie takich rzeczy jak wyprawka do szpitala? Teraz, w trakcie koronawirusa jest jeszcze gorzej.

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x