3 kwietnia 2020

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Jak obliczyć zysk z lokaty?

Zysk ze środków zdeponowanych na lokacie terminowej zależy między innymi od jej oprocentowania, czasu trwania lokaty oraz sposobu kapitalizacji odsetek. Jak obliczyć zysk z lokaty? Czy istnieje na niego wzór?Lokata terminowa to jeden z najbezpieczniejszych sposobów oszczędzania pieniędzy, nie wiążący się z żadnym ryzykiem inwestycyjnym. Dedykowana jest osobom, które zgromadziły pewną nadwyżkę kapitału, jeszcze zbyt małą by ją zainwestować na przykład w nieruchomości, ale zbyt dużą, by trzymać ją na nieoprocentowanym koncie osobistym, jednocześnie osoby te nie potrzebują stałego dostępu do oszczędności i mogą sobie pozwolić na ich czasowe zamrożenie.

Oszczędności przechowywane w polskich bankach objęte są Bankowym Funduszem Gwarancyjnym, który bez względu na sytuację banku, zapewnia każdemu klientowi wypłatę środków do kwoty 100 000 euro.

Ile zarobię na lokacie?

Zysk, jakiego możesz się spodziewać od środków zgromadzonych na lokacie terminowej, zależy od kilku czynników: oprocentowania lokaty, czasu jej trwania oraz metody kapitalizacji odsetek. W każdym przypadku odejmowany jest również podatek od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki), wynoszący 19% sumy naliczonych odsetek.

Oprocentowanie widniejące w ofertach lokat terminowych jest nominalne i podawane w skali roku. Nominalne oznacza, że nie uwzględnia ono czynników, które wpłyną na rzeczywisty zysk z depozytu, tj. sposobu kapitalizacji odsetek, podatku od zysków kapitałowych czy inflacji, które ten zysk mogą zmniejszyć lub zwiększyć. Oprocentowanie w skali roku oznacza, że jego stawka odnosi się do sytuacji, w której kapitał pracowałby na lokacie przez całe 12 miesięcy.

To, ile zarobisz na lokacie, zależy również od czasu trwania depozytu. Większość lokat terminowych na polskim rynku zawierana jest na okres krótszy niż rok, tj. na przykład 1 miesiąc, 3 miesiące, czy 6 miesięcy. Spotykane są też lokaty jednodniowe i kilkudniowe.

Kapitalizacja odsetek odnosi się do częstotliwości dopisywania odsetek do kapitału pracującego na lokacie terminowej. Najczęściej spotykana jest jednorazowa kapitalizacja w ostatnim dniu okresu, na który została zawarta umowa lokaty. Natomiast może się zdarzyć oferta z kapitalizacją miesięczną, tygodniową albo nawet dzienną. Im częściej odsetki są dopisywane do kapitału, powiększając jego kwotę, tym większy zysk po zakończeniu lokaty, ponieważ działa tu mechanizm tzw. procenta składanego.

Bez względu na wysokość oprocentowania, długość lokaty i metodę kapitalizacji, pamiętaj, że w momencie naliczania odsetek, bank od razu pomniejsza je o podatek Belki.

Obliczanie zysku z lokaty. Wzór

Przykład, jak obliczyć zysk z lokaty z kapitalizacją jednorazową:

Kwota lokaty: 10 000 zł
Oprocentowanie nominalne: 3% w skali roku
Długość lokaty: 3 miesiące
Kapitalizacja odsetek: jednorazowa, w dniu zapadalności lokaty
Podatek od zysków kapitałowych: 19%

Obliczenia:

Oprocentowanie nominalne odnosi się do pełnych 12 miesięcy oszczędzania. Lokata zakładana jest na 3 miesiące, czyli jedną czwartą roku, zatem oprocentowanie lokaty wyniesie jedną czwartą z 3%, co daje 0,75%:
Odsetki od lokaty = 10 000 zł * 0,75% = 75 zł

Od sumy naliczonych odsetek należy odjąć podatek od zysków kapitałowych:

Podatek od zysków kapitałowych = 75 zł * 19% = 14,25 zł

Zysk netto z lokaty wyniesie zatem:

75 zł – 14,25 zł = 60,75 zł

Podsumowując: Jeśli ulokujesz 10 000 zł na lokacie 3-miesięcznej o oprocentowaniu nominalnym równym 3% w skali roku, to po zakończeniu lokaty, na Twoje konto wpłynie 10 060,75 zł (kapitał + odsetki).

Jak obliczy zysk z lokaty: wzór na obliczenie kapitalizacji

Poniżej przedstawiamy sposób obliczenia zysku z lokaty z kapitalizacją cykliczną. Kapitał końcowy lokaty można obliczyć ze wzoru:

KK = KP * (1 + s/k)*kt

Gdzie: KK – kapitał końcowy, KP – kapitał początkowy, s – nominalna stopa procentowa, k – liczba kapitalizacji w roku, t – czas trwania lokaty

Tu również kwota wypłaconych na Twoje konto odsetek, będzie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych.

Aktualnie lokata z kapitalizacją dzienną czy nawet miesięczną jest raczej przykładem hipotetycznym niż realnym. W erze rekordowo niskich stóp procentowych, gdy oprocentowanie lokat jest niższe od inflacji, a kredyty tańsze niż kiedykolwiek wcześniej, banki bardziej zabiegają o kredytobiorców niż o ulokowanie w nich oszczędności, zatem oferta lokat terminowych jest obecnie znacznie mniej atrakcyjna niż jeszcze kilka lat temu. Lokaty o najwyższym oprocentowaniu mają kapitalizację wyłącznie jednorazową.

Ile zarobię na lokacie, jeśli zakończę ją przed terminem?

W przypadku większości lokat terminowych, ich wcześniejsze zerwanie wiąże się z odzyskaniem wyłącznie kapitału początkowego, bez odsetek za czas, kiedy środki były na lokacie. Ma to związek między innymi z faktem kapitalizacji jednorazowej, która zakłada naliczenie odsetek dopiero po upływie okresu, na jaki została zawarta umowa lokaty. Także w przypadku wcześniejszego zakończenia umowy lokaty, nie zarobisz nic.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 0 / 5. Głosy 0

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x