2 czerwca 2020

Ile się czeka na becikowe?

Ile się czeka na becikowe?
Becikowe to jednorazowe świadczenie dedykowane rodzicom nowo narodzonych dzieci. Kto może się ubiegać o becikowe, jak złożyć wniosek i ile czeka się na wypłatę środków? Odpowiadamy.

Kto może ubiegać się o becikowe?

Jeżeli niedawno urodziło Ci się dziecko, być może kwalifikujesz się do uzyskania pomocy od państwa, w postaci jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka, znanego również jako „becikowe”. Świadczenie to jest formą pomocy dla rodzin ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ze świadczenia mogą skorzystać rodzice nowo narodzonego malucha, którzy spełniają łącznie poniższe warunki:

  • Dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1 922 zł miesięcznie,
  • Matka dziecka od co najmniej 10 tygodnia ciąży aż do dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną (lekarz prowadzący ciążę lub położna),
  • Są obywatelami polskimi mieszkającymi w Polsce.

W określonych ustawowo przypadkach, z becikowego mogą skorzystać również obywatele innych państw, zamieszkujący na stałe w Polsce. Oprócz rodziców biologicznych, o świadczenie mogą ubiegać się opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka, którzy oczywiście są oni zwolnieni z warunku pozostawania pod opieką medyczną.

O becikowe na jedno dziecko może starać się tylko jedna osoba, tzn. że jeśli wniosek o świadczenie złoży matka dziecka, to nie może go już złożyć ojciec.

Ile wynosi becikowe?

Becikowe to świadczenie wypłacane jednorazowo, którego aktualna wysokość to 1 000 zł „do ręki”, wypłacane wnioskodawcy.

Rodziny, w których miesięczny dochód na osobę jest niższy lub równy 674 zł (lub 764 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest niepełnosprawne), dodatkowo mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny. Dodatkowa pomoc finansowa jest też często oferowana przez gminy.

Jak i gdzie złożyć wniosek o becikowe?

W celu ubiegania się o becikowe należy skompletować dokumenty poświadczające dochody uzyskiwane przez członków rodziny oraz – w przypadku rodziców biologicznych – fakt pozostawania matki dziecka pod opieką lekarską od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W szczególności należy złożyć:

  • Wypełniony wniosek o becikowe,
  • Zaświadczenie od lekarza lub położnej o tym, że matka dziecka była objęta opieką medyczną od 10 tygodnia ciąży do jej końca,
  • Zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach wszystkich członków rodziny (rodzaj dokumentu może zależeć m.in. od źródła dochodu).

Na złożenie wniosku o becikowe, wnioskodawca ma:

  • do 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (rodzice biologiczni),
  • do 12 miesięcy od dnia przysposobienia lub objęcia dziecka opieką (opiekunowie prawni i faktyczni).

Instytucja odpowiedzialna za przyjmowanie wniosków oraz wypłatę świadczenia zależy od miejscowości i ustaleń wewnątrz danej gminy. Najczęściej jest to właśnie urząd gminy, urząd miasta lub lokalny ośrodek pomocy społecznej.

Złożenie i rozpatrzenie wniosku nie wiąże się z żadnymi opłatami. Wniosek wraz załącznikami możesz dostarczyć do właściwego urzędu drogą elektroniczną (w serwisie Emp@tia), pocztą tradycyjną lub osobiście. Po złożeniu wniosku, wystarczy poczekać na decyzję.

Ile czeka się na becikowe od złożenia wniosku?

Rozpatrzenie przez urząd wniosku o wypłatę becikowego powinno zająć maksymalnie miesiąc. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, do dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Jeżeli wniosek został źle wypełniony lub istnieją braki bądź nieścisłości w załączonych dokumentach, urząd może wezwać do ich uzupełnienia lub poprosić o wyjaśnienia. Dlatego, aby niepotrzebnie nie przedłużać czasu wydawania decyzji, warto zadbać o poprawne wypełnienie wniosku. Becikowe zostanie wypłacone po jego pozytywnym rozpatrzeniu.

Ile się czeka na becikowe po otrzymaniu decyzji?

Nie istnieje z góry określony termin, w którym urząd musi wypłacić świadczenie osobie ubiegającej się o becikowe. Przy okazji składania wniosku warto o to zapytać. W zależności od urzędu, różna może być też forma wypłaty świadczenia – osobiście w kasie urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na konto, którego numer został wpisany przez Ciebie we wniosku o becikowe. Jeżeli urząd umożliwia wybór sposobu wypłaty świadczenia, najlepiej wybrać ten, który zagwarantuje najszybszą wypłatę środków po otrzymaniu decyzji.

Decyzja odmowna i co dalej?

Jeżeli zdarzy się, że Twój wniosek o becikowe zostanie rozpatrzony negatywnie, masz prawo odwołać się od decyzji wydanej przez urząd w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Odwołanie należy skierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję odmowną. Złożenie odwołania jest bezpłatne i możesz go dokonać osobiście lub pocztą tradycyjną. W tym drugim przypadku najlepiej zrobić to listem poleconym, zachowując potwierdzenie nadania pisma.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 4.6 / 5. Głosy 14

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x