21 kwietnia 2020

Ile można się spóźnić z zapłatą VAT?

Ile można się spóźnić z zapłatą VAT?
Obowiązkiem każdego czynnego podatnika VAT jest składanie deklaracji podatkowych oraz opłacanie podatku od towarów i usług w wymaganych ustawowo terminach. Do kiedy należy regulować płatności VAT? Czy można się spóźnić z zapłatą VAT? Wyjaśniamy.Zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług wszyscy zarejestrowani podatnicy VAT mają obowiązek regularnego składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowych. Podatnicy, którzy wybrali rozliczenie miesięczne, zobowiązani są co miesiąc składać deklaracje VAT-7 za miesiąc poprzedni, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie, co 3 miesiące składają deklaracje VAT-7K za zakończony kwartał.

Do kiedy opłacić VAT?

Terminy składania deklaracji podatkowych VAT są odgórnie określone w ustawie i jednakowe dla wszystkich podatników. W zależności od wybranego sposobu rozliczeń:

  • Deklarację VAT-7 należy złożyć do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • Deklarację VAT-7K – do 25 dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale (tj. do 25 kwietnia za I kwartał bieżącego roku, do 25 lipca za II kwartał bieżącego roku, do 25 października za III kwartał bieżącego i do 25 stycznia za IV kwartał poprzedniego roku),
  • Deklarację VAT UE – do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Te same terminy obowiązują dla dokonywanych płatności z tytułu podatku VAT oraz dołączanego do deklaracji Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK VAT). Dokumenty przesyła się w formie elektronicznej.

Jeżeli termin złożenia deklaracji VAT przypada w dzień ustawowo wolny od pracy (np. w weekend lub święto państwowe), to za ostateczny termin złożenia deklaracji i opłacenia podatku uznaje się pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

Ważne: Nawet jeśli w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonał żadnej czynności objętej podatkiem od towarów i usług, musi złożyć tzw. „zerową” deklarację VAT-7 lub VAT-7K. Brak deklaracji może zostać uznany za wykroczenie.

Należy mieć na uwadze, że urząd skarbowy w żaden sposób nie przypomina podatnikowi o zbliżającym się terminie płatności i składania deklaracji. Przedsiębiorca sam musi o nim pamiętać. Może się zatem zdarzyć opóźnienie w zapłacie podatku VAT. Co w takim przypadku zrobić? Czy sankcje karne grożą zawsze, gdy zapomnimy wysłać przelew?

Opóźnienie w zapłacie podatku VAT i jego konsekwencje

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z rozliczeniem podatku VAT, powinien jak najszybciej złożyć do urzędu tzw. czynny żal, czyli oświadczenie o popełnieniu czynu zabronionego. Zgodnie z Art. 16. § 1. Kodeksu karnego skarbowego „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.”

Płacąc zaległy podatek VAT, należy również pamiętać o tym, że za każdy dzień zwłoki, od kwoty zaległości podatkowych naliczane są karne odsetki ustawowe, których obliczenie i przelanie na konto urzędu skarbowego jest obowiązkiem podatnika. Wysokość odsetek zależy od kwoty zaległości, liczby dni opóźnienia płatności oraz stopy procentowej dla odsetek ustawowych (obecnie 8% w skali roku).

Przykład:

Należy podatek VAT za marzec 2020: 10 000 zł

Termin płatności: 25 kwietnia 2020 r.

Oprocentowanie: 8%

Data przelewu: 25 maja 2020 r.

Termin płatności podatku VAT za marzec wypada w sobotę (25 kwietnia), zatem zostaje przesunięty na poniedziałek (27 kwietnia). Jeśli podatnik nie wykona przelewu do 27 kwietnia włącznie, ale miesiąc później – 25 maja, to odsetki zostaną naliczone od kwoty 1 000 zł za 28 dni roboczych zwłoki (od 28 kwietnia do 25 maja włącznie) i wyniosą 61,37 złotych. Do urzędu trzeba będzie zatem przelać za marzec 10 061,37 zł podatku VAT.

Jeżeli podatnik nie złoży czynnego żalu, opóźnienie w zapłacie podatku VAT lub niezłożenie deklaracji podatkowej w terminie może zostać uznane przez organ skarbowy za dokonane umyślnie, a zatem potraktowane jako wykroczenie, co może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami dla przedsiębiorcy. Rodzaj nałożonej sankcji karnej za niewywiązanie się z obowiązku podatkowego zależy bowiem m.in. od tego, czy podatnik działał umyślnie oraz od szkodliwości społecznej popełnionego czynu.

Na przedsiębiorcę może zostać nałożona kara grzywny w wysokości od 260 do nawet 52 000 złotych (stawki aktualne na rok 2020). Jeśli natomiast przedsiębiorca w ogóle nie złoży deklaracji VAT, i zostanie to ujawnione podczas kontroli skarbowej, może zostać potraktowane już jako przestępstwo karno-skarbowe, za które grozi nawet kara więzienia.

Ile można się spóźnić z zapłatą podatku VAT?

Biorąc pod uwagę konsekwencje finansowe grożące za opóźnienia w zapłacie podatku VAT, najlepszą odpowiedzią na tak zadane pytanie jest: Nie należy spóźniać się z zapłatą VAT. Jeśli jednak zdarzy Ci się kilkudniowe czy nawet dłuższe opóźnienie, nie zwlekaj i jak najszybciej ureguluj zaległe należności podatkowe oraz złóż czynny żal, który pomoże uchronić Cię przed dotkliwymi sankcjami ze strony organów skarbowych.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 3.8 / 5. Głosy 30

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x