29 maja 2020

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Co powinna zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?
Kupując lub sprzedając auto musimy pamiętać o sporządzeniu umowy kupna sprzedaży w formie pisemnej i koniecznie w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Co powinna zawierać taka umowa? Na które zapisy zwrócić należy uwagę szczególną? Jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy pojazdu, a jakie na jego nabywcy? Na te pytania odpowiadamy w naszym dzisiejszym wpisie.

Co musi zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży nie musi być drukowana – może być również napisana odręcznie. W Internecie bez trudu znaleźć można jednak gotowe wzory umowy kupna sprzedaży pojazdu i warto skorzystać z któregoś z nich, ale tylko pod warunkiem, że będzie zawierał wszystkie niezbędne zapisy, które w umowie takiej koniecznie muszą się znaleźć. To ważne, bo brak pewnych danych z przedstawionej poniżej listy może okazać się niekorzystny – dla nabywcy i/lub dla sprzedawcy. Oto, co musi zawierać umowa kupna sprzedaży samochodu:

  • data i miejsce zawarcia umowy, 
  • dane sprzedającego i dane kupującego (imię i nazwisko, adres, pesel, seria i numer dowodu osobistego),
  • dane pojazdu (marka, model, rok produkcji, kolor, numer silnika, numer VIN, numer rejestracyjny, numer karty pojazdu, dokładny przebieg w kilometrach),
Numer VIN (ang. Vehicle Identification Number) to unikatowy numer identyfikacyjny pojazdu nadany przez producenta pojazdu. Numer ten składa się z dokładnie 17 znaków, które są kombinacją liter oraz cyfr. Informacje, które można z niego uzyskać to m.in. region geograficzny producenta, rodzaj nadwozia, zainstalowane wyposażenie czy rodzaj napędu. Numer VIN umieszczany jest w różnych miejscach (w zależności od producenta).
  • data przekazania samochodu kupującemu,
  • cena sprzedaży samochodu,
  • oświadczenie kupującego, że zna on stan techniczny samochodu i nie ma co do niego zastrzeżeń,
  • czytelne podpisy kupującego i sprzedającego.

Uwaga na niekorzystne zapisy dotyczące roszczeń

Niektórzy sprzedawcy mogą proponować, by w umowie, obok zapisu, iż “kupujący zna stan techniczny pojazdu”, znalazł się dodatkowy zapis: “i nie będzie rościł sobie żadnych praw w tym względzie wobec sprzedającego”. Jak jednak nietrudno się domyśleć, zapis w tej formie jest wyjątkowo mało korzystny dla nabywcy. Zwłaszcza jeśli po kilku dniach czy tygodniach okaże się, że auto miało jakieś wady ukryte. Jeśli jesteśmy kupującym, a sprzedawca wyjątkowo mocno nalega, by zapis ten znalazł się w umowie, być może powinna nam się zapalić przysłowiowa czerwona lampka…

Obowiązki sprzedawcy i nabywcy samochodu

Osoba sprzedająca pojazd ma obowiązek przeniesienia własności na kupującego i przekazanie temu ostatniemu zarówno samego pojazdu, jak również kluczyków do niego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów. Dodatkowo będzie ona zobowiązana powiadomić wydział komunikacji, w którym dokonała rejestracji auta, o jego zbyciu. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z nałożeniem kary w wysokości od 200 do nawet 1 000 zł. Sprzedający pojazd powinien o fakcie jego zbycia poinformować także swojego ubezpieczyciela, by ten nie przedłużył automatycznie jego polisy OC i przeniósł obowiązek zapłaty kolejnej raty ubezpieczenia na nabywcę auta. W sytuacji gdy sprzedawca posiadał samochód krócej niż sześć miesięcy, będzie też musiał zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nabywca pojazdu zwykle otrzymuje polisę OC od sprzedającego, jednak ma możliwość zmiany ubezpieczyciela, wypowiadając tę polisę. Warto jednocześnie pamiętać, że nowy właściciel pojazdu odpowiada za to, by samochód miał opłaconą obowiązkową składkę OC, zatem jeśli od nabywcy polisy w ogóle nie otrzymał, powinien niezwłocznie wykupić ubezpieczenie. Kolejnym obowiązkiem nabywcy jest zarejestrowanie nowo nabytego auta w wydziale komunikacji właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Dodatkowo, jeśli sprzedawcą auta była osoba fizyczna, nabywca zapłacić musi w ciągu 14 dni podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wysokość to 2% wartości samochodu. Wypełniony druk (PCC-3) złożyć należy w urzędzie skarbowym. Co istotne, podatku tego nabywca nie musi płacić, jeśli wartość pojazdu nie przekracza 1 000 zł. Podatku tego nie trzeba też odprowadzać w sytuacji, gdy nabywca kupuje nowe auto z salonu oraz gdy nabywa używane auto z komisu. W tym drugim przypadku komis musi być jednak właścicielem auta, nie zaś pośrednikiem w sprzedaży pomiędzy nabywcą a osobą prywatną.

Przechowywanie dokumentów

Wszystkie dokumenty dotyczące sprzedaży auta powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu – zarówno przez nabywcę, jak i przez sprzedającego. Dotyczy to nie tylko samej umowy kupna sprzedaży samochodu, ale również potwierdzeń zawarcia lub rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej, rejestracji auta czy opłaconych podatków. Część z nich może oczywiście nigdy więcej nie przydać się ani nabywcy pojazdu, ani osobie, która go sprzedała, warto jednak mieć je wszystkie w komplecie. Tak na wszelki wypadek.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Głosy 1

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x