22 czerwca 2021

Niespłacona pożyczka – kiedy się przedawni?

Niespłacona pożyczka – kiedy się przedawni?

Dług pożyczkobiorcy, który uchyla się od spłaty zobowiązania, z czasem ulega przedawnieniu. Wyjaśniamy, w jakich okolicznościach to następuje i kiedy bieg przedawnienia może zostać przerwany.

Co to jest przedawnienie pożyczki?

Przedawnienie pożyczki polega na uchyleniu roszczeń wierzyciela względem pożyczkobiorcy, skutkiem czego znika obowiązek do spłaty długu.

Okres przedawnienia pożyczki

Okres, jaki musi upłynąć, aby pożyczka się przedawniła, reguluje Kodeks cywilny:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata (art. 118 Kodeksu cywilnego)

Zgodnie z powyższym zapisem dług wynikający z umowy pożyczkowej zawartej z firmą pożyczkową ulega przedawnieniu po upływie 3 lat. Okres ten wydłuża się do 6 lat w przypadku zobowiązań wobec osób fizycznych.

3-letni bieg przedawnienia trwa od daty określonej w umowie jako dzień spłaty pożyczki (jeśli zadłużenie było spłacane w ratach, będzie to dzień spłaty ostatniej raty). Jeśli pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze spłaty należności, firma pożyczkowa ma więc 3 lata na podjęcie działań windykacyjnych zmierzających do zaspokojenia roszczeń, w tym także wystąpienia na drogę sądową. Jeśli pożyczkodawca zaniecha prób odzyskania pieniędzy, zgodnie z prawem po 3 latach pożyczkobiorca nie musi zwracać długu  (choć nadal może zrobić to z własnej woli).

W praktyce ustawowe 3 lata mogą jednak wydłużyć się nawet niemal o rok – wynika to ze sposobu wyliczania daty przedawnienia.

Jak wyznaczyć datę przedawnienia pożyczki?

Dług pożyczkowy staje się zobowiązaniem naturalnym (bez obowiązku spłaty) w ostatnim dniu roku kalendarzowego, którego upływa termin przedawnienia.

Przykład:

Jeśli dług pożyczkowy stał się wymagalny 10 stycznia 2021 roku, ulegnie przedawnieniu dopiero 31 grudnia 2024 roku.

Przerwanie biegu przedawnienia

Bieg przedawnienia może zostać przerwany – jeśli to nastąpi, przedawnienie zaczyna się od nowa. Przykładowo: jeśli przez upływem 3-letniego okresu przedawnienia obie strony konfliktu rozpoczną mediacje, sprawa zostanie skierowana do sądu albo dłużnik uzna swój dług, okres przedawnienia ulegnie wyzerowaniu i zacznie być liczony na nowo.

Samo wysłane monitu czy wezwania do zapłaty od wierzyciela nie przerywa biegu przedawnienia. Z kolei gdy sprawa trafi na wokandę, dłużnik będzie musiał się liczyć z tym, że każda czynność podjęta przez sąd przerywa bieg przedawnienia. Skutkiem tego okres przedawnienia będzie liczony od nowa po wydaniu wyroku.

Ryzyko windykacji po latach

Gdy pożyczka ulegnie przedawnieniu, pożyczkobiorca nie ma obowiązku spłacania zadłużenia. Firmy pożyczkowe lub firmy windykacyjne, trudniące się skupowaniem i odzyskiwaniem długów, nierzadko wykorzystują niewiedzę klientów i starają się odzyskać wierzytelności nawet po wielu latach, bezzasadnie strasząc dłużnika rzekomymi konsekwencjami dalszego uchylania się od spłaty.

W takim wypadku wystarczy, by dłużnik poinformował windykatora, o przedawnieniu zobowiązania – nawet gdy wierzyciel będzie usiłował po latach skierować sprawę do sądu.

Polecamy również: Czy warto czekać na przedawnienie pożyczki?

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 5 / 5. Głosy 1

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x