4 czerwca 2020

Jak wypełnić polecenie przelewu?

Jak wypełnić polecenie przelewu?
Polecenie przelewu należy do form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Przelew można wykonać drogą elektroniczną, telefonicznie, osobiście w banku lub wypełniając druk polecenia przelewu i dostarczając go na pocztę. Jak poprawnie wypełnić polecenie przelewu? Podpowiadamy.Większość przelewów wykonywana jest obecnie zdalnie – wystarczy zalogować się na swoje konto klienta w serwisie transakcyjnym banku i wypełnić elektroniczny formularz, można też zlecić przelew smartfonem przy pomocy aplikacji mobilnej, lub telefonicznie u konsultanta infolinii swojego banku. Nadal jednak wiele osób, szczególnie starszych, skłania się ku tradycyjnym formom przesyłania pieniędzy – czy to udając się do oddziału banku, czy też wysyłając przelew na poczcie po wypełnieniu papierowego formularza. Z tego artykułu dowiesz się, jak poprawnie wypełnić polecenie przelewu w formie papierowej.

Druk polecenia przelewu / wpłaty gotówki

Charakterystyczny różowy druczek polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej jest znany wszystkim osobom bywającym na poczcie i w urzędach. Puste pliki formularza są udostępniane na specjalnych stojaczkach obok wzorów innych dokumentów, a formularze przydają się między innymi do dokonywania opłat za rachunki, czy należności skarbowych. Mniej przyjemnym celem realizacji przelewu jest konieczność zapłacenia otrzymanego mandatu, czy wezwania do zapłaty zaległych należności. Bez względu na to, z jakiego powodu musisz przelać środki, warto wiedzieć, jak poprawnie wypełnić druk polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej. Przede wszystkim należy wybrać właściwy formularz – inny druk obowiązuje bowiem dla wpłat dokonywanych na konto urzędu skarbowego, a inny do pozostałych celów.

Jak wypełnić zwykłe polecenie przelewu?

W celu złożenia dyspozycji przelewu lub wpłaty gotówki na poczcie musisz podać w formularzu szereg danych. Należą do nich:

 • Imię i nazwisko odbiorcy (jeśli to osoba prywatna) lub nazwa firmy / instytucji, na rzecz której chcesz przekazać pieniądze,
 • Numer rachunku bankowego odbiorcy, na który mają zostać przelane / wpłacone środki,
 • Kwotę przelewu / wpłaty gotówkowej oraz jej walutę (domyślnie jest to PLN),
 • Numer rachunku osoby zlecającej przelew (czyli Twój lub Twojej firmy), choć nie jest to pole obowiązkowe,
 • Imię i nazwisko zleceniodawcy (jeśli zlecasz przelew jako osoba prywatna) lub nazwę firmy / instytucji, którą reprezentujesz,
 • Tytuł przelewu, określający cel przekazywanych środków (np. Faktura nr …, Mandat karny seria …., Opłata za …),
 • Datę i podpis nadawcy / wpłacającego.

Jak wypełnić polecenie przelewu do Urzędu Skarbowego?

Polecenie przelewu do urzędu skarbowego, od 1 marca 2017 roku, może być zrealizowane wyłącznie na specjalnie przystosowanym do tego celu formularzu, służącym do wpłat gotówkowych lub przelewów m.in. z tytułu kar pieniężnych, mandatów, cła, podatków od importu towarów i innych należności z importem związanych.

Wygląda on podobnie jak zwykłe polecenie przelewu i łatwo go z nim pomylić. W formularzu polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej dla urzędu skarbowego należy podać następujące dane:

 • Nazwę urzędu skarbowego (zamiast Nazwy odbiorcy),
 • Numer rachunku bankowego urzędu skarbowego (zamiast odbiorcy),
 • Kwotę przelewu,
 • Numer rachunku bankowego wpłacającego (w przypadku dokonywania wpłaty gotówki zamiast numeru konta, wpisz w tym polu kwotę słownie),
 • Nazwę i adres wpłacającego,
 • NIP lub identyfikator uzupełniający wpłacającego (REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, seria i numer paszportu, seria i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • Typ identyfikatora (N – NIP, R – REGON, P – PESEL, 1 – seria i numer dowodu osobistego, 2 – seria i numer paszportu, 3 – inny dokument),
 • Okres (rok, typ okresu, numer okresu), za który dokonywana jest wpłata (R – rok, P – półrocze, K – kwartał, M – miesiąc, D – dekada, J- dzień; na przykład opłacając mandat z dnia 20 maja 2020 r., należy wpisać 20J2005,
 • Symbol formularza płatności (SADAKC, SADAKCW – podatek akcyzowy od importu, SADN/SADNW – cło, VAT od importu, VATIMP – deklaracja importowa od towarów i usług, POZDOCH – inne należności, mandat, kara pieniężna),
 • Identyfikację zobowiązania (np. numer decyzji skarbowej),
 • Datę i podpis wpłacającego.

O czym warto pamiętać wypełniając polecenie przelewu?

Wypełniając formularz ręcznie, pamiętaj, że w każdej linii możesz wpisać maksymalnie 27 znaków, zaczynając od lewej strony. Każdy znak powinien być postawiony w osobnej kratce, wielkimi literami. Druk należy wypełniać długopisem w kolorze czarnym lub niebieskim.

W formularzu wypełnionym pismem maszynowym, w każdej linii może znaleźć się do 54 znaków, również pisanym od lewej do prawej strony. Zapis powinien być jednoznaczny, pisany wielkimi literami i tuszem w kolorze czarnym, pomiędzy słowami powinny być odstępy, bez uwzględniania kratek.

Pamiętaj też, że numery rachunków bankowych, prowadzonych w Polsce, składają się z 26 cyfr. Przed przekazaniem formularza do realizacji upewnij się, że uzupełniłeś/aś numer konta poprawnie i czytelnie tak, aby nie było wątpliwości, na jakie konto mają trafić środki. Kwotę należy wpisać zaczynając od lewej strony pola, cyframi, oddzielając grosze przecinkiem (nie kropką!). W przypadku pełnej kwoty bez groszy, należy po przecinku dopisać dwa zera.

Jak oceniasz artykuł?

Średnia ocena 2.9 / 5. Głosy 7

Oceń artykuł jako pierwszy.


Podobne artykuły

Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x